JUMP TO CONTENT

Onze cultuur

Bij Clifford Chance weten we dat internationaal bereik niet alleen te maken heeft met waar we ons bevinden. Het gaat over de manier waarop we in ons werk grenzen kunnen overschrijden, over ons vermogen om samen te werken en ideeën, kennis en expertise te delen, en over de mogelijkheid om nieuwe werkmethodes te onderzoeken. We dragen allen verschillende perspectieven en vaardigheden bij, maar we delen dezelfde waarden en visie: we willen het internationale advocatenkantoor zijn dat de voorkeur heeft van de huidige en toekomstige toonaangevende bedrijven van de wereld. We begrijpen dat diversiteit en inclusie belangrijk zijn voor het succes en welzijn van onze medewerkers, hun families, onze firma en onze cliënten, en de maatschappij. Inclusie is een intrinsieke waarde van ons kantoor. Het is een kwestie van rechtvaardigheid en een kernonderdeel van onze identiteit. We zien onze verschillen niet alleen, maar omarmen ze ook, omdat het grootste goed dat wij als kantoor bezitten wordt gevormd door onze mensen en de talloze perspectieven en ervaringen die zij met zich meebrengen.


Als onderdeel van onze inzet voor inclusie op het werk, kijken we altijd naar nieuwe mogelijkheden om onze werkplek een veilige en uitnodigende hub van ideeën, gedachten en ambities te maken. En dit wordt gerealiseerd door de collegiale en coöperatieve manier waarop we werken. Bovendien beschikken we over diverse levendige werknemersnetwerken die ertoe bijdragen dat onze collega's betrokken worden bij wereldwijde initiatieven op het gebied van diversiteit, inclusie en welzijn. Deze netwerken vormen een plek waar je je ervaringen kunt delen en verandering kunt stimuleren wanneer je een kans op verbetering ziet.


We begrijpen dat wij als gerenommeerd internationaal advocatenkantoor gelijke kansen en gelijke ervaringen aan al onze collega's moeten bieden, ongeacht wie ze zijn en het traject dat ze hebben doorlopen om hier te komen. Daarom zoeken we altijd naar nieuwe manieren om onze werkmethodes te innoveren. Om te kunnen blijven bouwen aan een cultuur waar allen het gevoel kunnen hebben dat ze hun doelen kunnen nastreven en werk kunnen doen dat op hun waarden is afgestemd, en om te garanderen dat we nieuwsgierig, ruimdenkend en respectvol blijven bij alles wat we doen.

Onze inclusieve netwerkgroepen

Accelerate>>>

Ons netwerk voor gendergelijkheid, Accelerate>>>, onderneemt acties om de verandering naar gendergelijkheid te versnellen, waarbij de loopbaanontwikkeling van vrouwen op alle niveaus wordt ondersteund. Het doel van het netwerk is dat we allemaal bijdragen aan een cultuur waarin iedereen de kans heeft om te slagen.

De medewerkers van het Amsterdamse kantoor werken momenteel aan het opzetten van Amsterdam Accelerate>>> om deze initiatieven verder uit te bouwen. We hebben al verschillende initiatieven geïntroduceerd, zoals een Women Empowerment Program en een mentorprogramma voor jonge vrouwelijke advocaten.

REACH

Wij vinden dat de grote diversiteit van onze medewerkers ook tot uiting moet komen in onze cultuur. Met initiatieven en evenementen zoals bijvoorbeeld voor Black History Month of het Chinese Nieuwjaar en podcasts, laten we het brede spectrum van culturele diversiteit binnen ons kantoor zien. REACH (Race Equality and Celebrating Heritage) richt zich actief op het bevorderen van diversiteit bij Clifford Chance.

Luister hier naar een van onze podcast afleveringen. De series 'Where Diverse Minds Meet' en 'Celebrating Culture' gaan over onderwerpen als religie, culturele vieringen en tradities van over de hele wereld.

Arcus

Het wereldwijde LGBTQIA+ netwerk van Clifford Chance, Arcus, is vertegenwoordigd in veel van onze kantoren, waaronder Amsterdam. Het doel van het netwerk is om een inclusieve cultuur te bevorderen die collega's de keuze geeft om zichzelf te zijn, met de sterke overtuiging dat onze cultuur iedereen in staat stelt zich maximaal te ontwikkelen.

Tot de activiteiten van de Amsterdam Arcus groep behoren onder meer het organiseren van pride art exposities en LGBT+ themaseminars. De inzet van dit netwerk zijn erkend met meerdere nominaties voor prijzen van een reeks externe instanties.

Wil je meer weten over dit netwerk dan kun je mailen naar #AmsArcus@CliffordChance.com.

Enable

Bij Clifford Chance geloven we dat iedereen recht heeft op dezelfde gelijke kansen en ervaring. Niemand mag ooit het gevoel hebben dat hij of zij geen volwaardig en gelijkwaardig lid van het bedrijf of de samenleving kan zijn vanwege een handicap, langdurige blessure of aandoening. Ons wereldwijde Enable-netwerk streeft ernaar collega's met een handicap, langdurige blessure of aandoening of werkplekaanpassing te ondersteunen om zich bij Clifford Chance te ontplooien en een veilige, inclusieve en open omgeving te bieden voor collega's om hun ervaringen te bespreken.

Sport


Ons kantoor neemt al jarenlang deel aan de Bedrijfshockey Competitie en voor de voetbalfanaten is er een actief voetbalelftal. Er zijn tal van mogelijkheden om samen met collega's een sportieve prestatie neer te zetten zoals de Dam tot Damloop of Amstel Gold Race. Jaarlijks organiseren we samen met de andere grote advocatenkantoren de Advolympics. Ook heeft iedere werknemer de mogelijkheid gratis te sporten of fitnessen in de buurt van het kantoor.

Restaurant

Gezonde voeding draagt bij aan het goed kunnen presteren en functioneren. Wij bieden daarom een groot assortiment aan gezonde opties in ons restaurant. 


We kopen onze producten zoveel mogelijk in bij de kleine ondernemer in de buurt en een fantastisch team aan koks bereid elke dag een heerlijke verse lunch voor ons.

snippet image

Community 

Als organisatie geloven we dat we niet alleen een verantwoordelijkheid hebben tegenover elkaar, maar ook tegenover de mensen in de gemeenschappen waarin we zijn gevestigd. Verantwoord ondernemen is dan ook een belangrijk onderdeel van onze strategie. 

Wij zijn diepgeworteld in Nederland en we gebruiken onze kennis en capaciteiten dan ook graag om een bijdrage te leven aan onze lokale community. We willen sociale achterstanden aanpakken en toegang bieden tot bijvoorbeeld justitie en onderwijs. Daarom moedigen we al onze medewerkers aan om 50 uur per jaar te besteden aan projecten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals bijvoorbeeld bij de IMC Weekendschool, NL Cares en andere lokale pro-bono initiatieven. 

What we offer

Snippet Heading

Ongoing career development

The firm provides each individual with the framework and tools to take charge of their own development. Aside from the Academy offering, there is significant on-the-job learning no matter what your role will be, and we expect our staff to continue to embrace learning and knowledge with a curious and open attitude. We have cross-office mentorship programmes and regular appraisals which act as mileposts, enabling you to check in with your manager or partner to review your progress. Internal mobility is actively encouraged and many people at the firm have moved between teams and offices.

Three Conversations

Our Three Conversations framework is a consistent approach to developing our talent and aims to improve colleagues’ experience and empower them to take the lead in shaping their careers. This framework is implemented globally Three Conversations creates the space to set inspiring and challenging objectives, talk about their career development and identify any support they may need to achieve their goals. This framework link people’s overall contribution to the firm with what they are assessed on at the end of the year and what they want to achieve next.

Wellness

At Clifford Chance we believe everyone is entitled to the same equality of opportunity and experience. Each of us can face a range of personal, work and societal pressures that can impact our mental health and wellbeing. We realise that working in a law firm can be a pressurized and demanding environment. Our wellbeing agenda aims to ensure our people are able to recognise and appreciate the importance of maintaining good mental health and in building their resilience and ability to operate healthily and successfully.

Browse Jobs